CÁI KHÓ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ LÀM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Ngày đăng: 23/04/2021 11:33 AM

  Phát triển ngành nông nghiệp ở nước ta vẫn còn theo cách truyền thống, ứng dụng KHCN và cơ giới hóa còn khiêm tốn, không đồng bộ, nguyên nhân chính là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún không có sự phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ ngành nông nghiệp và giữa ngành nông nghiệp với các ngành kinh tế khác. Chính vì thế sản xuất nông nghiệp sạch ở nước ta vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết đặc biệt là vẫn theo lối tư duy canh tác cũ, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển nông nghiệp hữu cơ.

  https://anhsangvacuocsong.vn/cai-kho-cua-doanh-nghiep-nho-va-vua-lam-nong-nghiep-sach/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10&fbclid=IwAR1EvRZjY4jk4XsC-UCMnNynYgRa8N1gOn5KfOLl4pcXBQdZ4RBHMGl0Y0Q

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline